Organizacija Save The Children UK, putem ovog videa pokazuje surovu realnost rata, kako ono drastično može da promijeni dječiji život.Video je, također, u sklopu cilja te organizacije za podizanje svijesti o njihovom projektu sirijske izbjegličke krize, kojom su na najteže načine ugrožena djeca. Naime, ta organizacija, ilustrujući preko videa kako konfliktne situacije negativno i razorno utječu na djecu, daje opis “Ovo je šta rat čini djeci”, povezujući ga sa pitanjem “Može li se ovo desiti nekom djetetu bilo gdje u svijetu?”.